____________________________
(ime i prezime ispitanika)
____________________________
(adresa ispitanika)

__________________________________
(kontakt telefon ili e-mail ispitanika)

__________________________________
(OIB ispitanika)

__________________________________
(broj osobne iskaznice)*

                                                                                     Voditelj obrade:

FEROIMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA d.o.o.

Lug samoborski, Strma ulica 11
10432 BREGANA

Temeljem članka 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), podnosim

ZAHTJEV ZA POVLAČENJE PRIVOLE

 

za obradu mog osobnog podatka/mojih osobnih podataka 

_________________________________________________________________________________ (molimo navesti svrhu obrade za koju je privola dana)

_________________________________________________________________________________

NAPOMENA:

Provjeru identiteta ispitanika voditelj obrade utvrđuje uvidom u odgovarajuće identifikacijske isprave     ispitanika.

*Ako se zahtjev šalje poštom ili na naš mail, potrebno je upisati broj osobne iskaznice. Potvrda identiteta potrebna je radi sprečavanja zloupotrebe prava lažnim predstavljanjem.

  • Voditelj obrade dužan je riješiti zahtjev u roku od mjesec dana od zaprimanja urednog zahtjeva te se taj rok može prema potrebi produžiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva.
  • Ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja, voditelj obrade može
  • naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti ili postupanje po zahtjevu
  • odbiti postupiti po zahtjevu.
  • Osobni podaci prikupljeni ovim obrascem potrebni su za postupak obrade ovog zahtjeva i koristit će se isključivo vezano uz taj zahtjev. Podaci se neće davati trećim osobama osim nadležnim tijelima u slučaju postupka vezanog uz obradu podataka ili u slučaju vršenja ovlasti tijela te će se čuvati 5 godina od isteka godine u kojoj je zahtjev obrađen ili do konačnog okončanja postupka koji je pokrenut vezano uz predmetnu obradu podataka.
  • Zahtjev je moguće dostaviti poštom ili neposredno na adresu uprave voditelja obrade: Ulica Kreše Golika 6, 10090 Jankomir s naznakom „zaštita osobnih podataka“ ili na e-mail: osobni-podaci@feroimpex.hr.

 

Svojim potpisom potvrđujem da su sve informacije i priloženi dokumenti vezani uz povlačenje privole točni i potpuni.

 

U Zagrebu, ___________________                                      __________________________