Plan podjele

Sukladno čl. 550.g st. 2. Zakona o trgovačkim društvima obavljuje se Plan podjele društva Feroimpex automobilska tehnika d.o.o. od 20.07.2018., koji je, s danom 20.07.2018., predan Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.
Plan podjele se može preuzeti bez naknade.
Sukladno čl. 550.b st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, izvješća iz čl. 550.b st. 2. t. 13. istog Zakona se ne objavljuju, a dani su na uvid članovima društva koje se dijeli.

Plan podjele u PDF formatu