Odluka o izboru najbolje ponude vezano za Nabavu etalonskog uređaja : Mikroskop atomskih čestica s računalom i softverom

Sukladno odredbama Priloga 4 Postupci nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi projekta “Inovativna hrvatska rješenja za globalnu automobilsku industriju

direktor Zoran Legac donosi

ODLUKU O ODABIRU NAJBOLJE PONUDE

u postupku nabave 06/2018 datum objave nabave: 04.01.2019., temeljem zaključka Odbora za nabavu danog u Zapisniku sa sastanka za procjenu ponuda odabrana je ponuda ponuditelja:

Ansar – analitika do.o. , Šestinski dol 99a , Zagreb