TEHNOLOGIJA2 manje

Politika kvalitete

Sustav kvalitete certificiran je u skladu sa zahtjevima Norme ISO 9002, 1998. godine, a 2002. godine u skladu sa dodatnim zahtjevima u automobilskoj industriji, QS 9000.

2005. godine sustav kvalitete certificiran je prema normi ISO/TS 16 949 i ISO 9001.

Sustav upravljanja zaštitom okoliša certificiran je u skladu sa zahtjevima norme ISO 14001.
Politika_kvalitete_okolisa_2016

Tvrtka raspolaže s modernom opremom za ispitivanje kvalitete proizvoda koja omogučuje visoku preciznost i pouzdanost mjerenja kao što su:

– 3D mjerni uređaj

– kompjuterizirani konturografi
– uređaj za ispitivanje hrapavosti površine
– mjerni stupovi
– mjerna sredstva za dimenzionalnu kontrolu: mjerne ploče, mjerne ure, dubinomjeri, pomična

mjerila –  klasična i digitalna
– elektronski kontrolni instrumenti za kontrolu sferičnosti ležajeva
– kompjuterski uređaji za dimenzionalno mjerenje i statističko praćenje pouzdanosti i stabilnosti

obrade
– uređaj za ispitivanje tvrdoće otkivaka po Brinellu, Vickersu  i Rockvellu
– ostali mjerni uređaji: etaloni, kalibri, kiloključevi, itd.