Odluka o izboru najbolje ponude vezano za Nabavu etalonskog uređaja : Mikroskop atomskih čestica s računalom i softverom

Sukladno odredbama Priloga 4 Postupci nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi projekta “Inovativna hrvatska rješenja za globalnu automobilsku industriju

direktor Zoran Legac donosi

ODLUKU O ODABIRU NAJBOLJE PONUDE

u postupku nabave 06/2018 datum objave nabave: 04.01.2019., temeljem zaključka Odbora za nabavu danog u Zapisniku sa sastanka za procjenu ponuda odabrana je ponuda ponuditelja:

Ansar – analitika do.o. , Šestinski dol 99a , Zagreb

Obavijest o nabavi 07-2018 Nabava robota i robotičke opreme

OBAVIJEST O NABAVI

Broj nabave: 07/2018

Naziv nabave:  Nabava robota i robotičke opreme

Natječaj se nalazi na sljedećoj poveznici: https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/inovativna-hrvatska-rje-enja-za-globalnu-automobilsku-industriju-3/
Rok za predaju projekta je 21.01.2019

Obavijest-o-nabavi-7-2018-Roboti

Dokumentaciju za nadmetanje možete pogledati na poveznici :
Dokumentacija-za-nadmetanje-7-2018-Roboti ( nevažeća verzija dokumenta)

Priloge za dokumentaciju možete pogledati na poveznici:
Prilozi-dokumentaciji-za-nadmetanje-7-2018-Roboti-v.2 ( nevažeća verzija dokumenta)

Dodatne napomene:
8.1.2019. objavljena je izmjena br. 1.
15.1.2019. dodani su pitanja i odgovori br. 1.

Dokumentacija za nadmetanje 7-2018 Roboti IZMJENA

Prilozi dokumentaciji za nadmetanje 7-2018 Roboti IZMJENE
Obavijest o nabavi 7-2018 Roboti IZMJENA
Obavijest o izmjeni natječajne dokumentacije 07-2018

Pitanja i odgovori br. 1

Obavijest o nabavi 06/2018 Mikroskop atomskih sila s računalom i softverom.

OBAVIJEST O NABAVI

Broj nabave: 06/2018

Naziv nabave:Nabavlja se etalonski uređaj: Mikroskop atomskih sila s računalom i softverom.

Natječaj se nalazi na sljedećoj poveznici: https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/inovativna-hrvatska-rje-enja-za-globalnu-automobilsku-industriju-6/
Rok za predaju projekta je 18.02.2019

Obavijest-o-nabavi-6-2018-Mikroskop

Dokumentaciju za nadmetanje možete pogledati na poveznici :
Dokumentacija-za-nadmetanje-6-2018-Mikroskop

Priloge za dokumentaciju možete pogledati na poveznici:
Prilozi-dokumentaciji-za-nadmetanje-6-2018-Mikroskop-atomskih-sila

Pitanja i odgovori
6-2018 Pitanja i odgovori br. 1_microskop

Obavijest o nabavi 05/2018 industrijskih ulja i maziva

OBAVIJEST O NABAVI

Broj nabave: 05/2018

Naziv nabave:  Za potrebe tvorničkog istraživanja Naručitelj nabavlja industrijska ulja i maziva sljedećeg tipa: 1. Polusintetičko emulzijsko ulje za obradu čelika, lijevanog željeza, aluminija i obojenih metala, 2. Ulje za podmazivanje kliznih staza alatnih strojeva, 3. Vodoodbojno sredstvo za antikorozivnu zaštitu valjčastih i kugličnih ležajeva, 4. Koncentrat za preventivnu antikorozivnu zaštitu za primjenu u proizvodnji valjčastih ležajeva

Natječaj se nalazi na sljedećoj poveznici: https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/inovativna-hrvatska-rje-enja-za-globalnu-automobilsku-industriju-5/
Rok za dostavu ponuda je 13.02.2019

Obavijest o izmjeni natječajne dokumentacije
Obavijest o izmjeni natječajne dokumentacije 05-2018 br 1

Obavijest o nabavi 5-2018 ulja i maziva IZMJENA 1

Dokumentaciju za nadmetanje možete pogledati na poveznici :
Dokumentacija za nadmetanje 5-2018 ulja i maziva IZMJENA 1

Priloge za dokumentaciju možete pogledati na poveznici:
Prilozi dokumentaciji za nadmetanje 5-2018 Ulje i maziva IZMJENA 1

Obavijest o nabavi 04/2018 Metalne šipke faza1

OBAVIJEST O NABAVI

Broj nabave: 04/2018

Naziv nabave:  Za potrebe tvorničkog testiranja, Naručitelj nabavlja metalne šipke od neporoznog lijevanog čelika, legure željezo-krom-nikal, za obradu na CNC strojevima.

Natječaj se nalazi na sljedećoj poveznici: https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/inovativna-hrvatska-rje-enja-za-globalnu-automobilsku-industriju-4/
Rok za predaju projekta je 25.01.2019

Obavijest-o-nabavi-4-2018-Metalne-šipke-faza-1

Dokumentaciju za nadmetanje možete pogledati na poveznici :
Dokumentacija-za-nadmetanje-4-2018-Metalne-šipke-faza-1

Priloge za dokumentaciju možete pogledati na poveznici:
Prilozi-dokumentaciji-za-nadmetanje-4-2018-Metalne-šipke

EU projekt – obavijest o nabavi 03/2018 Tehnološko savjetovanje

OBAVIJEST O NABAVI

Broj nabave: 03/2018

Predmet nabave je usluga tehnološkog savjetovanja u području preciznog mjerenja metalnih izradaka. Tehnološko savjetovanje provoditi će se u tri osnovne faze,

(1) Analiza i evaluacija postojećih rješenja u području preciznog mjerenja metalnih izradaka iz perspektive upotrebljivosti u proizvodnji;
(2) Izrada procesnog pristupa implementacije odobrenog rješenja;
(3) Sustav praćenja uspješnosti implementacije optimalnog rješenja ključnih pokazatelja i praćenje.

Rok za dostavu ponuda je 16.10.2018.

Obavijest o nabavi 3-2018 Tehnološko savjetovanje

Dokumentacija za nadmetanje 3-2018 Tehnološko savjetovanje

Prilozi dokumentaciji za nadmetanje 3-2018 Feroimpex

Plan podjele

Sukladno čl. 550.g st. 2. Zakona o trgovačkim društvima obavljuje se Plan podjele društva Feroimpex automobilska tehnika d.o.o. od 20.07.2018., koji je, s danom 20.07.2018., predan Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.
Plan podjele se može preuzeti bez naknade.
Sukladno čl. 550.b st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, izvješća iz čl. 550.b st. 2. t. 13. istog Zakona se ne objavljuju, a dani su na uvid članovima društva koje se dijeli.

Plan podjele u PDF formatu

EU projekt – objava o nabavi

OBAVIJEST O NABAVI

Broj nabave: 01/2018

Naziv nabave: Nabava upravljanja projektom
„Inovativna hvatska rješenja za globalnu automobilsku industriju“

Natječaj se nalazi na sljedećoj poveznici:
https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/inovativna-hrvatska-rje-enja-za-globalnu-automobilsku-industriju/ Rok za dostavu ponuda je 6.6. do 14 sati.

 

Puni tekst obavijesti o nabavi možete pogledat na slijedećoj poveznici :
Obavijest o nabavi 1-2018 Feroimpex

Dokumentaciju za nadmetanje možete pogledati na poveznici :
Dokumentacija za nadmetanje 1-2018 Feroimpex

Priloge za dokumentaciju možete pogledati na poveznici:
Prilozi dokumentaciji za nadmetanje 1-2018 Feroimpex