Početak rada nove toplinske obrade

2015 god. u ožujku, početak rada nove toplinske obrade. Obrada 550 kg/h. Ukupni kapacitet 1000 kg/h. Moderna fleksibilna kaliona „SOLO“ i „CODERE“ sa garantiranom kvalietetom, specijalizirana  za ležajnu industriju.

Inovacija u ekologiji i medicini. Inovacje u poboljšanju kvaliete proizvodnje

Istraživanje tržišta te novi proizvodni program.